2022 - Vangsten
Wedstrijd Deelnemer Soort Lengte
Gooimeer 27 Tom Mondelaers Baars 28.5 cm
Gooimeer 33 Eric Vermeer Snoekbaars 65.0 cm
Gooimeer 21 Gregg Hofstede Baars 25.0 cm
Gooimeer 31 Leo van Mil Snoekbaars 55.0 cm
Gooimeer 24 Gerwin Kohler Snoekbaars 76.5 cm
Gooimeer 31 Leo van Mil Snoekbaars 73.0 cm
Gooimeer 33 Eric Vermeer Snoekbaars 70.0 cm
Gooimeer 24 Gerwin Kohler Snoekbaars 69.0 cm
Gooimeer 26 Tjibbe Bonnema Snoek 49.5 cm
Gooimeer 24 Gerwin Kohler Baars 28.5 cm
Gooimeer 31 Leo van Mil Snoekbaars 69.5 cm
Gooimeer 33 Eric Vermeer Snoekbaars 66.0 cm
Gooimeer 26 Tjibbe Bonnema Baars 32.0 cm
Gooimeer 18 Jeffrey Vergeer Snoekbaars 63.0 cm
Gooimeer 31 Leo van Mil Snoekbaars 68.0 cm
Gooimeer 26 Tjibbe Bonnema Baars 32.0 cm
Gooimeer 33 Eric Vermeer Snoekbaars 64.0 cm
Gooimeer 6 Edwin Roethof Baars 30.0 cm
Gooimeer 35 Dirk Hoekstra Baars 27.5 cm
Gooimeer 33 Eric Vermeer Snoekbaars 68.5 cm
Gooimeer 31 Leo van Mil Snoek 76.0 cm
Gooimeer 26 Tjibbe Bonnema Baars 31.5 cm
Gooimeer 34 Michael Barten Snoek 70.0 cm
Gooimeer 34 Michael Barten Snoek 46.0 cm
Gooimeer 1 Feije Graphorn Snoek 45.5 cm
Gooimeer 21 Gregg Hofstede Snoekbaars 68.0 cm
Gooimeer 8 Robin Smit Snoek 45.0 cm
Gooimeer 27 Tom Mondelaers Snoek 63.5 cm
Gooimeer 33 Eric Vermeer Snoek 105.0 cm
Gooimeer 15 Colin de Smedt Baars 27.0 cm
Gooimeer 24 Gerwin Kohler Snoekbaars 65.0 cm
Gooimeer 34 Michael Barten Snoek 66.0 cm
Gooimeer 27 Tom Mondelaers Baars 32.0 cm
Gooimeer 25 Cieslicki Marcin Baars 24.5 cm
Gooimeer 25 Cieslicki Marcin Baars 27.0 cm
Gooimeer 25 Cieslicki Marcin Baars 23.5 cm
Gooimeer 25 Cieslicki Marcin Baars 31.0 cm
Gooimeer 21 Gregg Hofstede Snoekbaars 55.5 cm
Gooimeer 35 Dirk Hoekstra Snoek 89.0 cm
Gooimeer 34 Michael Barten Baars 31.5 cm
Gooimeer 34 Michael Barten Baars 39.0 cm
Gooimeer 27 Tom Mondelaers Baars 31.0 cm
Gooimeer 30 Robin Klippel Baars 34.0 cm
Gooimeer 30 Robin Klippel Snoek 73.5 cm
Gooimeer 25 Cieslicki Marcin Baars 28.0 cm
Gooimeer 24 Gerwin Kohler Snoekbaars 51.5 cm
Gooimeer 21 Gregg Hofstede Snoekbaars 56.0 cm
Gooimeer 15 Colin de Smedt Baars 30.0 cm
Gooimeer 13 Fair Graphorn Baars 30.0 cm
Gooimeer 8 Robin Smit Baars 29.5 cm
Gooimeer 8 Robin Smit Baars 24.0 cm
Gooimeer 7 Frans Sloet tot Everlo Baars 25.5 cm
Gooimeer 7 Frans Sloet tot Everlo Baars 22.5 cm
Gooimeer 6 Edwin Roethof Baars 25.0 cm
Gooimeer 5 Arian Heeren Baars 30.0 cm
Gooimeer 5 Arian Heeren Baars 32.5 cm
Gooimeer 5 Arian Heeren Baars 29.0 cm
Gooimeer 2 Ed Brands Snoekbaars 50.0 cm
Gooimeer 2 Ed Brands Snoek 46.0 cm
Banaan 30 Robin Klippel Snoek 61.0 cm
Banaan 24 Gerwin Kohler Snoek 63.0 cm
Banaan 12 Erik Siebert Snoekbaars 45.0 cm
Banaan 26 Tjibbe Bonnema Snoek 62.0 cm
Banaan 45 Steffen Schulz Snoek 60.0 cm
Banaan 33 Eric Vermeer Snoekbaars 46.5 cm
Banaan 18 Jeffrey Vergeer Snoekbaars 43.0 cm
Banaan 10 Kurt van Rompaey Snoekbaars 68.5 cm
Banaan 33 Eric Vermeer Snoek 62.0 cm
Banaan 26 Tjibbe Bonnema Snoekbaars 45.0 cm
Banaan 46 Tobias Hilbert Snoek 63.0 cm
Banaan 33 Eric Vermeer Snoek 70.0 cm
Banaan 26 Tjibbe Bonnema Snoekbaars 42.0 cm
Banaan 24 Gerwin Kohler Snoekbaars 45.0 cm
Banaan 18 Jeffrey Vergeer Snoekbaars 43.0 cm
Banaan 12 Erik Siebert Snoekbaars 47.5 cm
Banaan 24 Gerwin Kohler Snoekbaars 58.5 cm
Banaan 27 Tom Mondelaers Snoek 84.0 cm
Banaan 46 Tobias Hilbert Snoek 62.0 cm
Banaan 18 Jeffrey Vergeer Snoekbaars 49.0 cm
Banaan 24 Gerwin Kohler Snoekbaars 44.0 cm
Banaan 26 Tjibbe Bonnema Snoekbaars 60.0 cm
Banaan 24 Gerwin Kohler Snoekbaars 53.0 cm
Banaan 35 Dirk Hoekstra Snoekbaars 44.0 cm
Banaan 45 Steffen Schulz Snoekbaars 56.5 cm
Banaan 18 Jeffrey Vergeer Snoekbaars 44.0 cm
Banaan 24 Gerwin Kohler Snoekbaars 47.0 cm
Banaan 33 Eric Vermeer Snoekbaars 48.5 cm
Banaan 35 Dirk Hoekstra Snoekbaars 48.0 cm
Banaan 24 Gerwin Kohler Snoek 68.0 cm
Banaan 12 Erik Siebert Snoekbaars 49.0 cm
Banaan 33 Eric Vermeer Snoek 74.5 cm
Banaan 17 Glenn Afman Snoekbaars 59.0 cm
Banaan 18 Jeffrey Vergeer Snoekbaars 50.0 cm
Banaan 45 Steffen Schulz Baars 41.5 cm
Banaan 19 Reinder Groters Snoek 81.0 cm
Banaan 5 Arian Heeren Snoekbaars 47.0 cm
Banaan 12 Erik Siebert Snoekbaars 49.0 cm
Banaan 7 Frans Sloet tot Everlo Snoekbaars 58.0 cm
Banaan 5 Arian Heeren Snoekbaars 49.0 cm
Banaan 4 Klaas de Vries Snoekbaars 54.0 cm
Banaan 25 Cieslicki Marcin Baars 25.0 cm
Banaan 33 Eric Vermeer Baars 37.5 cm
Banaan 30 Robin Klippel Snoek 61.5 cm
Banaan 46 Tobias Hilbert Snoek 45.0 cm
Banaan 22 Paul Swinkels Snoek 68.0 cm
Banaan 45 Steffen Schulz Snoek 71.0 cm
Banaan 3 Rob Nilwik Snoekbaars 51.0 cm